Monthly Archives: April 2016

Chuyện nghề

Reach vs Frequency trong quảng cáo

watering-money-tree

Giả sử rằng bạn có hàng trăm hạt giống và một lượng nước nhất định. Nếu bạn đem gieo tất cả hạt giống này thì nước để tưới cho các hạt giống chỉ vài ngày là hết. Kết quả là chỉ có vài hạt giống có thể nảy mầm vì lượng nước tưới không đủ. Nhưng nếu bạn chọn trong hàng trăm hạt giống đó ra vài chục hạt tốt nhất và đem gieo, thì cũng với lượng nước ấy, mỗi hạt giống sẽ được tưới nhiều lần hơn, đủ thời gian để chúng nảy mầm thì bạn đã có thể có hàng chục hạt giống đâm chồi nảy lộc. read more »