Monthly Archives: July 2016

Chuyện đời Chuyện nghề

Bạn có thể sẽ mất việc nếu như vẫn cứ thờ ơ…

Vừa mới tháng trước, nhà máy Foxconn ở Trung Quốc đã ra thông báo sa thải 60.000 công nhân, thay vào đó họ sử dụng robot cho dây chuyền lắp ráp của mình (chi tiết: http://goo.gl/cTxC6m). Tại Mỹ, các xưởng dệt lớn nhất đã được khởi động lại thay vì nhập khẩu từ các nhà máy ở Trung Quốc, Ấn Độ hay Việt Nam, nhưng họ không thuê nhiều công nhân, bởi cơ xưởng của họ được vận hành chủ yếu bằng các robot. read more »