Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Số/Ký hiệu: 174/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/11/2013
Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

Có mấy điểm nổi bật, hài hước:

1. Không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” khi cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử, tin nhắn nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ; dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet hoặc dịch vụ nội dung qua tin nhắn (Điều 61/1/a) – phạt 10->20 triệu

2. Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ bằng thư điện tử mà máy chủ gửi thư điện tử không đặt tại Việt Nam; Cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet có máy chủ dịch vụ gửi tin nhắn không đặt tại Việt Nam (Điều 61/3/a,b) – phạt 50->70 triệu

3. Đăng ký tên miền quốc tế mà không tuân thủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông (Điều 41/1/a) – phạt 5->10 triệu

4. Cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 “.vn” của mình cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình sử dụng; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác (Điều 41/2/a) – phạt 20->30 triệu

//Xem chi tiết nghị định tại: http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-174-2013-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-buu-chinh-vien-thong-cong-nghe-thong-tin-vb213651.aspx

Phản hồi bài viết