Quân nhân và Phật tử

Một em gái đi chùa lễ Phật, lễ xong em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh.

Thấy em, quân nhân liền hỏi: Em đi đâu thế? 

Bé gái đáp: Em đi chùa lễ Phật. 

Quân nhân hỏi: Tượng Phật bằng gỗ bằng xi măng, em lễ cái gì?

Bé gái hỏi lại: Ở doanh trại anh mỗi sáng có chào cờ không? 

Quân nhân đáp: Sáng nào cũng chào cờ. 

Bé gái hỏi: Cờ bằng vải bằng màu, tại sao phải nghiêm trang chào? 

Quân nhân đáp: Chào tinh thần Tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chứ không phải chào vải màu.

Bé gái nói: Cũng thế, em lạy tinh thần từ bi giác ngộ của Phật được tượng trưng qua hình tượng chứ không phải lạy gỗ lạy xi măng. 

Quân nhân đành thôi.

//CHÀO MỪNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

phatvadoi

Phản hồi bài viết