Tag Archives: core value

Chuyện đời

Giá trị đích thực

Gia tri dich thuc

Trời Hà Nội đang mưa, kể chuyện phiếm cho anh chị em đọc chơi.

Số là có thằng bạn mở quán karaoke, tự quản lý quán không nổi nên mới đi tìm người để thuê về quản lý. Ngặt nỗi trong cái ngành này cũng đủ hạng thượng vàng hạ cám, ma cô má mì các kiểu lẫn lộn cả. read more »