Tag Archives: crisis

Chuyện nghề

Kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông cho Zone 9

Tôi có một số người bạn đang đầu tư vào Zone 9, có nhiều bạn bè yêu mến không gian hoài cổ, lạ và nghệ thuật ở Zone 9 và cũng có không it bạn bè đang lo ngại về sự an toàn ở đây. Các bạn có hỏi ý kiến tôi nên làm thế nào để Zone 9 an toàn và không bị mất đi chỗ chơi độc đáo này. Có thể nói, sau vụ cháy tại Zone 9, mặc dù cháy nhỏ nhưng thiệt hại về người quá lớn, tạo nên một sự khủng hoảng truyền thông và có nguy cơ Zone 9 bị đóng cửa.

khủng hoảng truyền thông Zone 9

Xử lý khủng hoảng truyền thông có thể có nhiều kịch bản khác nhau, nhưng với ý kiến cá nhân dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi đã gợi ý cho các bạn của tôi kịch bản xử lý như sau, post cho mọi người tham khảo chơi: read more »