Tag Archives: follower

Chuyện nghề

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau và chiến thuật Follower

follower

Hôm rồi, mình lái xe qua đoạn đường bị đọng nước do đêm qua trời mưa. Chiếc taxi đi đằng sau mình chẳng biết đang chở bà bầu đau đẻ hay sao mà còi inh ỏi xin vượt. Mình đành né sang để cho chú ấy vượt. Đi được một đoạn thì “ụp”, bánh trước của xe taxi bị thụt xuống miệng cống bị mất nắp. Hú hồn may mình đi sau, nếu không có khi xe mình đã chịu số phận như chiếc taxi kia. Cũng khổ cho chú taxi đen đủi.

“Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” là câu mà cha ông ta đúc kết và truyền lại cho đời sau. Thật đúng quá!

Đi ăn cỗ mà đi sau thì chỉ có gặm xương vì cỗ chỉ có xuất, có phần, đến sau sẽ bị người đến trước ăn mất phần ngon. read more »