Tag Archives: hand-off

Chuyện nghề

Hand-off

Trong các cuộc thi chạy tiếp sức, mỗi khi một vận động viên thực hiện xong phần thi của mình thì phải chuyển giao (hand-off) một khúc gỗ (gọi là tín gậy) cho người thực hiện phần tiếp theo. Kỹ thuật chuyển tín gậy rất được chú trọng để đảm bảo làm sao cho thời gian chuyển nhanh nhất, người nhận gậy cũng phải biết cách phối hợp nhịp nhàng với tốc độ chạy của người đưa gậy để không bị mất thời gian chết và mọi việc diễn ra thông suốt, chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến việc gậy bị rơi hay làm giảm nhịp chạy gây ra sự chậm trễ dẫn đến mất cơ hội chiến thắng. read more »