Tag Archives: phát ngôn

Chuyện đời

Thẩm quyền bất xứng

Cười nhếch mép
Mình biết đến khái niệm “Thẩm quyền bất xứng” trong khoá học Crisis Management của thầy Nguyen Thanh Son do học viện Sage tổ chức. Nó có nghĩa ám chỉ những người có chuyên môn trong lĩnh vực này nhưng lại phát biểu, nhận định về vấn đề thuộc chuyên môn của lĩnh vực khác mà họ thiếu hiểu biết về nó. read more »