Tag Archives: sales

Chuyện nghề

Thắng sát nút – Win by a nose

Racing

Trong tuần vừa qua, tôi ngồi review lại hoạt động của các đội sales. Có một điều tôi rất ngạc nhiên là có những sales có doanh số gấp 5 lần những sales khác, trong khi đó chắc chắn rằng khả năng của bạn sales này chỉ khá hơn bạn kia một chút. Và tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề. read more »